Startup-yritysten perustajista alle 20 % naisia

Vähemmän kuin joka viides startup-yrityksen perustaja Espanjassa on nainen. Suhdeluku on säilynyt lähes muuttumattoman sen kuusi vuotta, mitä startup-yrityksiä tukeva Spain Startup-South Summit -järjestö on aiheesta tilastoja laatinut.

Ainoastaan kerran prosenttiosuus on kivunnut yli kahdenkymmenen palatakseen taas seuraavan vuotena takaisin siihen noin 18 prosenttiin, mikä se on keskimäärin ollutkin. Niiden startupien, joiden perustajista ainakin yksi on nainen, prosenttilukema on kuitenkin kasvamaan päin, ja se on jo yli neljäkymmentä.

Ero miesten ja naisten startupeissa on erityisen huomattava, jos sitä peilataan naisten yrittäjyyteen yleisesti: 43 prosenttia espanjalaisista yrittäjistä on naisia.

Spain Startup-South Summit -järjestön papereista käy myös ilmi, että 63 prosenttia startup-perustajista on pistänyt niitä pystyyn vähintään kaksi. Lukema on samankaltainen muiden eurooppalaisten (65 %) ja yhdysvaltojen (66%) yrittäjien kanssa. Tämä tarkoittaa pienempää mahdollisuutta ajaa yritys karikolle heti alkuunsa, koska kokemushan on valttia asiassa kuin asiassa.