BBVA ja Sabadell jatkavatkin omia polkujaan

Kirjoitin aiemmin, että BBVA-Sabadell fuusio ei ole vielä kirkossa kuulutettu. Lopulta kävikin niin, että yhdistymistä ei tule. Yllättävintä on se, että neuvottelut katkesivat niin nopeasti; virallisesti ne kestivät vain vajaat kaksi viikkoa. Epävirallisella tasolla yhteyttä oli tosin pidetty jo useita kuukausia.

Tämänaamuisissa tiedotteissa, molemmat pankit ovat tahoillaan ilmoittaneet fuusion kaatumisesta. Selkeämpi kannanotossaan on kuitenkin ollut Sabadell. Se ilmoitti suoraan, että raha ratkaisi. Sabadell oli tyytymätön BBVA ehdottamaan osakepainoon uudessa jättipankissa. Sabadellin paino olisi uudessa pankissa ollut kevyempi kuin se, minkä sen johto katsoi oikeaksi.

Vahvaa eripuraa oli myös hallituksen kokoonpanosta ja päätäntävallan jakaantumisesta uudessa jättipankissa, mutta nämä eivät olleet ratkaisevia tekijöitä. Niiden painoarvo neuvotteluissa kuitenkin kasvoi loppua kohden.

Mitä tulee Sabadellin tulevaisuuteen, ilmoitti se jatkavansa yksin ja keskittyvänsä Espanjan sisäisiin markkinoihin. Monet asiantuntijat kuitenkin pitävät selvänä, että pitkään se ei voi näin jatkaa. Mahdollisiksi ratkaisuiksi on ehdotettu yhdistymistä Kutxabankin kanssa tai laajentumista ulkomaille yhteistyössä jonkin eurooppalaisen pankin kanssa.