Renfen tappio melkein 500 miljoonaa

Espanjan valtion rautatieyhtiö Renfelle vuosi 2020 oli sen historian huonoin. Tappiota kertyi 479 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuotena tulos oli 107 miljoonaa voitollinen. Matkustajamäärä oli 266 miljoonaa, jossa pudotusta viime vuoteen oli 47,8 %. Espanjan rautateiden ylpeyden, suurnopeusjunien (AVE) palveluja käytti ainoastaan 7,8 miljoonaa, joka oli 14 miljoonaa vähemmän.

Koko Renfe-konsernin tulot olivat 2,8 miljarida euroa, 30 % vähemmän kuin 2019. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että valtion tuki yhtiölle kasvoi 20 % ja oli yli 1,4 miljardia. Ilman lisäavustusta vuoden tulot olisivat olleet yli 50 % pienemmät. Matkustajaliikenteen lippujen myynti sakkasi yli 56 % eli yli miljardin euron edestä.

Kulut olivat lähes 2,9 miljardia. Se on 19 % alle vuoden 2019 lukeman pääasiassa rautieverkkoa hallinoivalle Adifille maksettavien käyttömaksujen pienentymisen ansiosta. Henkilöstökulut pysyivät lähes ennallaan, koska Renfe – päinvastoin kuin esimerkiksi kaikki lentoyhtiöt – ei turvautunut lomautuksiin.